logo
 
home english webmail
 
HD5300
HD2000W
기타Ⅱ
홈 < 제품안내 < 언더레일 < Double
 
Double/HDV000
HDV 000
 
 
(단위 : mm)
Model No. Length Min cabnet depth L
V6-F-250 250 265 160
V6-F-300 300 315 160
V6-F-350 350 365 160
V6-F-400 400 415 256
V6-F-420 420 435 256
V6-F-450 450 465 256
V6-F-470 470 485 256
V6-F-500 500 515 256
V6-F-550 550 565 256
V6-F-600 600 615 256
※ 특수 사양도 주문 제작이 가능합니다.
HDT 000
HDTG 000
 
(단위 : mm)
Model No. Length L D
CT01/02-350 354 160 360
CT01/02-420 424 160 430
CT01/02-450 454 256 460
CT01/02-470 474 256 480
CT01/02-500 504 256 510
CT01/02-550 554 256 560
※ 특수 사양도 주문 제작이 가능합니다.
 
address copyright